Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (ZUT) rozpoczął działalność 1 stycznia 2009 r. w wyniku połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej w Szczecinie. W strukturach ZUT znajduje się 10 wydziałów: Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Ekonomiczny, Wydział Elektryczny, Wydział Informatyki, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Wydział Techniki Morskiej,Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, na których prowadzonych jest ponad 40 kierunków studiów.

W ostatnim czasie pojawiły się nowe kierunki studiów takie jak: gospodarka przestrzenna, budowa jachtów, jachting, gospodarka odpadami i rekultywacja terenów zdegradowanych, czy też jedyny w Polsce kierunek: inżynieria cyfryzacji, wprowadzony od tego roku akademickiego.

Obydwie uczelnie wniosły do ZUT system oferujący studentom pełen zakres kształcenia akademickiego: studia I i II stopnia studia, jednolite studia magisterskie oraz studia III stopnia (doktoranckie), a także bogaty wachlarz studiów podyplomowych. W ostatnich latach laboratoria i baza dydaktyczna uczelni były systematycznie modernizowane.

www.zut.edu.pl