Uniwersytet Szczeciński

US logoUniwersytet Szczeciński (US) jest publiczną szkołą wyższą, która została utworzona na mocy ustawy z dnia 21 lipca 1984 r. Uczelnia powstała z połączenia Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej.

Aktualnie US jest największą uczelnią na Pomorzu Zachodnim, posiadającą 13 wydziałów. Kształceniem studentów na US zajmuje się około 1200 pracowników naukowo-dydaktycznych. Na 57 kierunkach studiów, prowadzonych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, kształci się blisko 20 tysięcy studentów.

www.usz.edu.pl