Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

PUM logoAkademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. Wówczas uruchomiono tylko czwarty rok studiów, na który zgłosiło się 60 kandydatów – wielu późniejszych wybitnych naukowców i dydaktyków. W 1992 roku uczelnia otrzymała nazwę: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie. 21 sierpnia 2010 roku Uczelnia stała się Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (PUM).

Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie posiada 4 wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 11 kierunków studiów. Prowadzi jednolite studia magisterskie, studia I, II i III stopnia, studia podyplomowe. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 620 pracowników, w tym 88 profesorów i 73 doktorów habilitowanych.

www.pum.edu.pl