Politechnika Koszalińska

PKPolitechnika Koszalińska (PK) jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim oraz jedną z największych instytucji Koszalina.

Oddziałuje na cały region i przyczynia się do jego dynamicznego rozwoju. Kształci obecnie około 9 tysięcy studentów na 27 nowoczesnych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. Studenci zdobywają stopnie: licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz doktora. Politechnika Koszalińska zapewnia bogato wyposażone pracownie i laboratoria.

Politechnika kształci na 4 Wydziałach oraz w 4 Instytutach: Wydział Inżynierii Lądowej Środowiska i Geodezji, Wydział Elektroniki i Informatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Ekonomicznych, Instytut Technologii i Edukacji, Instytut Neofilologii i Komunikacji Społecznej, Instytut Polityki Społecznej i Stosunków Międzynarodowych oraz Instytut Wzornictwa.

Studia prowadzone są w systemie dziennym, zaocznym i wieczorowym – na poziomie zawodowym i magisterskim. Na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska prowadzone są ponadto studia doktoranckie.

www.tu.koszalin.pl