Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UPP logoWydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 60. letnim doświadczeniem kształcenia kadr dla potrzeb przemysłu drzewnego, meblarskiego, celulozowo-papierniczego i dziedzin pokrewnych oraz licznymi osiągnięciami wdrożeniowymi, jest jednym z dwóch wydziałów o takim profilu w kraju.

Obecnie Wydział zatrudnia 80 nauczycieli akademickich, w tym blisko 30 profesorów i doktorów habilitowanych. Posiada prawa doktoryzowania i habilitowania. Prowadzi stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (UP) jest najznaczniejszą uczelnią w zakresie nauk rolniczych i leśnych w regionie Wielkopolski, Pomorza i Ziemi Lubuskiej. Zasięgiem swego oddziaływania obejmuje znaczną część terytorium Polski.

Uniwersytet kształci corocznie ponad 12 tysięcy studentów na 8 wydziałach, na 19 kierunkach i ponad 30 specjalnościach. Kadrę dydaktyczną Uczelni tworzy natomiast 851 nauczycieli akademickich, w tym 209 profesorów, 60 doktorów habilitowanych i ponad 500 doktorów.

www.puls.edu.pl