Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych

PIMRPrzemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych (PIMR) od 1946 roku prowadzi prace badawczo-rozwojowe tworzące postęp techniczny w zakresie maszyn i ciągników rolniczych, wdraża wyniki badań do praktyki gospodarczej, współpracuje z innymi instytutami, uczelniami oraz przemysłem w kraju i za granicą, projektuje i bada zestawy maszyn do nowych technologii rolnych, jak również doskonali jakość produkowanych już maszyn oraz ich elementów.

www.pimr.poznan.pl