Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich

Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich (IWNiRZ) jest interdyscyplinarną jednostką badawczą o znaczeniu międzynarodowym, zajmującą się kompleksowymi badaniami nad pozyskiwaniem i przerobem naturalnych surowców włóknistych oraz zielarskich.

Powstał on z połączenia dawnego Instytutu Włókien Naturalnych (IWN) oraz Instytutu Roślin i Przetworów Zielarskich (IRiPZ). Pracownicy IWNiRZ kontynuują tradycje polskiego rolnictwa i zielarstwa oraz tworzą wartość dodaną w nowoczesnych laboratoriach naukowych.

Instytut realizuje szereg krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, prowadzi wielokierunkową współpracę z licznymi jednostkami naukowymi na świecie, działa na potrzeby: rolnictwa, ochrony środowiska, budownictwa, transportu, przemysłu spożywczego, farmacji oraz medycyny.

www.iwnirz.pl