Instytut Obróbki Plastycznej

INOPInstytut Obróbki Plastycznej (INOP) jest działającym od 1948 roku Instytutem Badawczym podległym Ministerstwu Gospodarki zajmującym się opracowywaniem, badaniem i wdrażaniem technologii, maszyn, urządzeń i narzędzi do pozahutniczej obróbki plastycznej.

Prowadzi badania skorelowane z priorytetowymi kierunkami strategicznymi państwa i Europejskiej Przestrzeni Badawczej w ramach własnej działalności statutowej oraz w ramach krajowych i międzynarodowych projektów badawczych.

INOP oferuje profesjonalne opracowanie kompleksowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych z zakresu obróbki plastycznej metali, zapewniających znaczną oszczędność energii i materiału. Zapewnia również doradztwo techniczne oraz inne usługi szkoleniowo-informacyjne.

Wysokie kwalifikacje i wieloletnie doświadczenie specjalistów w zakresie obróbki plastycznej i dziedzin pokrewnych, a także System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, certyfikowany przez Lloyd's Register Quality Assurance, gwarantują najwyższą jakość świadczonych usług.

www.inop.poznan.pl