Instytut Metali Nieżelaznych – Centralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw

IMNCentralne Laboratorium Akumulatorów i Ogniw (CLAiO) jest państwową, wyspecjalizowaną jednostką, realizującą prace naukowo-badawcze i aplikacyjne w zakresie chemicznych źródeł prądu (rok założenia 1947).

CLAiO posiada kompetentną kadrę naukowo-badawczą, z tytułami doktorskimi. Specjaliści powołani są do udziału w pracach organizacji międzynarodowych (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna IEC z siedzibą w Brukseli, Międzynarodowe Stowarzyszenie Elektrochemiczne ISE w Genewie, Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Chemicznych Źródeł Prądu INTERBAT w Moskwie).

Nowoczesne wyposażenie i unikatowa aparatura pomiarowa, poparte kwalifikacjami doświadczonej kadry, umożliwiają prowadzenie badań fizykochemicznych surowców i materiałów oraz badania elektrochemiczne i elektryczne baterii i akumulatorów.

Doświadczenia badawcze i produkcyjne wykorzystywane są przy ekspertyzach technicznych i analizach konstrukcyjno-technologicznych oraz przy projektowaniu i wykonywaniu urządzeń technologicznych dla jednostek badawczych i firm produkcyjnych. Ponadto CLAiO prowadzi szkolenia z zakresu chemicznych źródeł prądu.

www.claio.poznan.pl