Instytut Logistyki i Magazynowania

ILiMInstytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) realizuje funkcje polskiego centrum kompetencji w logistyce i e-gospodarce. Rozwija, promuje i wdraża innowacyjne rozwiązania w kluczowych procesach gospodarczych, podnosząc efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw i całych łańcuchów dostaw. Działania te realizuje (od ponad 40 lat) poprzez prace badawczo-rozwojowe, usługi doradcze, badania laboratoryjne, szkolenia i konferencje oraz działalność wydawniczą. Potencjał instytutu buduje zespół ponad stu kompetentnych specjalistów wspomaganych narzędziami informatycznymi oraz elektroniczną bazą wiedzy.

Pozyskuje i rozwija on wiedzę poprzez realizację programów i projektów badawczo-rozwojowych finansowanych głównie z funduszy Unii Europejskiej, Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz własnych. Uporządkowane zasoby wiedzy gromadzi w elektronicznej bazie wiedzy wspomagającej procesy udostępniania wiedzy i jej wdrażania do praktyki gospodarczej.

Zgromadzoną wiedzę popularyzuje i udostępnia poprzez prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej, organizację konferencji oraz za pomocą partnerskich organizacji zrzeszających przedsiębiorstwa i osoby zainteresowanych działalnością Instytutu. Instytut jest wydawcą czasopisma "LOGISTYKA", serii wydawniczej "BIBLIOTEKA LOGISTYKA" oraz portali www.logistyka.net.pl i "eFAKTY".

www.ilim.poznan.pl