Uniwersytet Zielonogórski

Misją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego jest prowadzenie na wysokim poziomie badań naukowych i prac rozwojowych w celu zdobywania nowej wiedzy w obszarach inżynierii mechanicznej, inżynierii produkcji, inżynierii biomedycznej, zarządzania środowiskiem pracy i jej komercjalizacji i implementacji w praktyce.

Uniwersytet Zielonogórski (UZ) został utworzony 1 września 2001 r. z połączenia Politechniki Zielonogórskiej i Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego. Pierwsza z uczelni - Politechnika Zielonogórska - powstała w 1965 roku jako Wyższa Szkoła Inżynierska, kształcąca na poziomie inżynierskim (zawodowym). Od 1973 r. kierunki istniejących studiów (budownictwo, elektrotechnika, mechanika) prowadzone były na poziomie magisterskim. W 1996 r. uczelnia została przekształcona w Politechnikę Zielonogórską. W 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, dwa lata później przekształcona w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, z czteroletnim cyklem kształcenia (wychowanie muzyczne, pedagogika szkolna, fizyka, matematyka, wychowanie techniczne, filologia polska, filologia rosyjska, historia).

Strukturę dzisiejszego Uniwersytetu Zielonogórskiego tworzy 10 wydziałów: Wydział Artystyczny, Wydział Ekonomii i Zarządzania, Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Humanistyczny, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii, Wydział Mechaniczny, Wydział Nauk Biologicznych oraz Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu.

www.uz.zgora.pl