Partnerzy

Wojewodztwa 200Północno-Zachodnie Centrum Biogospodarki jest inicjatywą 4 wyższych uczelni publicznych z województwa zachodniopomorskiego, 9 podmiotów naukowo-badawczych z województwa wielkopolskiego (7 instytutów badawczych i 2 wyższych uczelni publicznych) i jednej uczelni wyższej z województwa lubuskiego oraz Marszałków trzech województw. Funkcję koordynatora PZCB pełni Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.