BIOSTRATEG II

Program Temat konkursu Data otwarcia Data zamknięcia
BIOSTRATEG II

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo - Lista zagadnień badawczych

09.06.2015 24.07.2015

Zakres konkursu:
1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności
2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej
3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa
4. Ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej
5. Leśnictwo i przemysł drzewny

Kraje partnerskie: Polska

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-ii-konkurs/dokumenty-konkursowe/