European research projects on neurodegenerative diseases: risk and protective factors, longitudinal cohort approaches and advanced experimental models

Program Temat konkursu Data otwarcia Data zamknięcia
JPco-fuND European research projects on neurodegenerative diseases: risk and protective factors, longitudinal cohort approaches and advanced experimental models:
1. Longitudinal cohort approaches in neurodegenerative diseases
2. Advanced animal or cell experimental models of neurodegenerative diseases
08.01.2015 10.03.2015

Zakres konkursu:
Konkursem są objęte następujące choroby neurodegeneracyjne:
1. Choroba Alzheimera i inne demencje
2. Choroba Parkinsona i inne zaburzenia związane z chorobą Parkinsona
3. Choroba Priona
4. Choroby neuronu ruchowego
5. Choroba Huntingtona
6. Ataksja rdzeniowo-móżdżkowa (SCA)
7. Rdzeniowy zanik mięśni (SMA)

Kraje partnerskie: Austria, Belgia, Kanda, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Izrael, Włochy, Luksemburg, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/jpco-fund/aktualnosci/art,3114,otwarcie-naboru-wnioskow-wstepnych-w-konkursie-jpco-fund.html