Badania obejmujące choroby rzadkie

Program Temat konkursu Data otwarcia Data zamknięcia
E-Rare-3 Badania obejmujące choroby rzadkie 15.12.2014 18.02.2015

Zakres konkursu:
Zgłaszane projekty powinny nawiązywać do przynajmniej jednego obszaru tematycznego:
1. Badania wykorzystujące materiał badawczy i bazy danych nieosiągalne w skali krajowej.
2. Badania chorób rzadkich (genetyczne, epigenetyczne, patofizjologiczne) z wykorzystaniem nowatorskich technologii.
3. Nowe metody diagnostyki i terapii chorób rzadkich.

Kraje partnerskie: Austria, Belgia, Kanada, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Izrael, Włochy, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Szwajcaria, Holandia, Turcja
Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/era-net-e-rare/aktualnosci/art,3073,e-rare-3-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie-jtc-2015.html