European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine

Program Temat konkursu Data otwarcia Data zamknięcia
EuroNanoMed II European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine 26.11.2014 03.03.2015

Zakres konkursu:
1. Regenerative medicine
2. Diagnostics
3. Targeted delivery systems

Kraje partnerskie: Belgia, Francja, Grecja, Islandia, Izrael, Włochy, Łotwa, Litwa, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Hiszpania

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/euronanomed-ii/aktualnosci/art,3041,euronanomed-ii-otwarcie-naboru-wnioskow-w-6-konkursie.html