SOLAR-ERA.NET Cofund Joint Call

Program Temat konkursu Data otwarcia Data zamknięcia
SOLAR-ERA.NET Cofund Joint Call Systemy wytwarzania energii elektrycznej z wykorzystaniem energii słonecznej 05.12.2016

20.02.2017
pre-proposals
14.06.2017
full proposals

Zakres konkursu:
1. Innovative and low-cost PV manufacturing issues;
2. Advanced PV products and applications;
3. PV system integration;
4. CSP cost reduction and system integration.

Kraje partnerskie: Austria, Cypr, Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania
Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/solar-eranet-cofund/aktualnosci/art,4752,solar-era-net-cofund-joint-call-otwarcie-naboru-wnioskow.html