ERA-NET Bioenergy

Program Temat konkursu Data otwarcia Data zamknięcia
ERA-NET Bioenergy Bioenergia 10.10.2016

23.01.2017
pre-proposals
20.06.2017
full proposals

Zakres konkursu:
Finansowanie będzie udzielane na projekty badawczo-rozwojowe koncentrujące się na jednym z poniższych tematów:
1. Optimising integration of bioenergy in regional or transregional energy-infrastructure-systems (heat, electricity, mobility) with increasing amounts of variable (renewable) energy production in order to improve system stability, flexibility and energy efficiency.
2. Identification and development of novel technologies and systems for bioenergy exploitation and use with the aim to further improve efficiency, total emissions and GHG-balances in electricity, heat and transport fuel applications.
Finansowanie przeznaczone jest tylko na realizację innowacyjnych, istotnych przemysłowo projektów badawczo-rozwojowych. Oznacza to, że bezwzględnym warunkiem, jaki musi być spełniony jest wyjście poza aktualny stan techniki.

Kraje partnerskie: Austria, Finlandia, Niemcy, Polska, Szwajcaria, Szwecja
Więcej informacji: http://www.ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-sieciowa/era-net-bioenergy/art,4582,era-net-bioenergy-otwarcie-naboru-wnioskow-w-11-konkursie.html