BIOSTRATEG III

Program Temat konkursu Data otwarcia Data zamknięcia
BIOSTRATEG II

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo

16.08.2016 30.09.2016

Zakres konkursu:
1. Bezpieczeństwo żywnościowe i bezpieczeństwo żywności
2. Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki wodnej
3. Przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, ze szczególnym uwzględnieniem rolnictwa
4. Ochrona bioróżnorodności i zrównoważony rozwój rolniczej przestrzeni produkcyjnej
5. Leśnictwo i przemysł drzewny

Kraje partnerskie: Polska

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo---biostrateg/biostrateg-iii-konkurs/aktualnosci/art,4296,iii-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategicznego-srodowisko-naturalne-rolnictwo-i-lesnictwo-biostrateg.html