ERA-NET SusAn

Program Temat konkursu Data otwarcia Data zamknięcia
ERA-NET SusAn Zrównoważona produkcja zwierzęca 4.01.2016 29.03.2016
pre-proposals
09.09.2016
full proposals

Zakres konkursu:
1. Improve the productivity, resilience and competitiveness of European Animal Production
2. Improve and manage resource use to reduce waste and enhance the environmental sustainability of European Animal Production
3. Improve on-farm practices to enhance consumer acceptability and address societal challenges associated with animal welfare, product quality and safety, biodiversity and provision of ecosystem services

Kraje partnerskie: 
Austria, Belgia, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Irlandia, Włochy, Łotwa, Litwa, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania

Więcej informacji: http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net-co-fund/era-net-susan/aktualnosci/art,3907,era-net-susan-otwarcie-naboru-wnioskow-w-konkursie.html