IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki

W dniach 6-7 października br. Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego organizuje IV Międzynarodowy Kongres Biogospodarki. Celem tej inicjatywy jest tworzenie korzystnej atmosfery wokół innowacyjnego, efektywnego i konkurencyjnego podejścia do wsparcia rozwoju biogospodarki.

Czytaj więcej...

BioLinX – sieć umożliwiająca skomercjalizowanie innowacyjnego pomysłu

BioLinX aktywnie poszukuje uczestników 7 Programu Ramowego oraz Horyzontu 2020, którzy wykorzystują materiały rolnicze i leśne jako produkty lub surowce do produkcji. Fragmenty programu wsparcia są również otwarte dla przedsiębiorców działających w temacie innowacji w biopolimerach. Osoby, które były/są zaangażowane w takich projektach są zapraszane do kontaktu.

Czytaj więcej...

Konferencja i spotkanie brokerskie dla sektora morskiego

Instytut Morski w Gdańsku ma przyjemność zaprosić na połączone wydarzenie  Konferencję ‘Be Smart, Think Blue’ i Spotkanie Brokerskie 2016, które odbędzie się 19-20 września br. w Gdańsku. Oferuje ono pełnemu zakresowi interesariuszy sektora morskiego możliwość zainspirowania się i współdziałania w celu wzmocnienia Błękitnych Inteligentnych Regionów (19.09.16) oraz szansę nawiązania kontaktów z potencjalnymi partnerami mając na uwadze wnioskowanie o środki dostępne w programie Horyzont 2020 na działania dotyczące Błękitnego Wzrostu (20.09.16).

Czytaj więcej...

Aktualności

Aktualności to miejsce, w którym dostępne są najnowsze informacje z zakresu biogospodarki, w tym m.in.: nabory do programów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych, zapowiedzi organizowanych wydarzeń – spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji, itp.