EU Brokerage Event on KET in Horizon 2020

12 maja br. odbędzie się spotkanie brokerskie w Mainz w Niemczech, podczas którego zostanie przedstawiony Program Pracy na lata 2016-2017 w obszarze Nanotechnologie, materiały zaawansowane, biotechnologia i zaawansowane procesy produkcji i przetwarzaniaw ramach programu Horyzont 2020.

Czytaj więcej...

Aktualności

Aktualności to miejsce, w którym dostępne są najnowsze informacje z zakresu biogospodarki, w tym m.in.: nabory do programów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych, zapowiedzi organizowanych wydarzeń – spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji, itp.