BIOHORIZON INTERNATIONAL BROKERAGE EVENT

15 listopada br. w Brukseli odbędzie się spotkanie brokerskie BioHorizon International Brokerage Event dedykowane dla obszaru „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka” w programie Horyzont 2020.

Czytaj więcej...

Ostatnie dni na udział w ocenie programu Horyzont 2020 oraz Euratom

Tylko do 15 stycznia br. można wziąć udział w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską dotyczących oceny programów Horyzont 2020 oraz EURATOM. Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani, zarówno indywidualni naukowcy, przedsiębiorcy oraz eksperci, jak i instytucje uczestniczące w procesie aplikowania, oceny i realizacji projektów. Śródokresowa ocena ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania programów do roku 2020. Będzie też istotnym elementem w przygotowaniach kolejnego programu ramowego Unii Europejskiej. 

Czytaj więcej...

Bio-based materials - workshop w ramach projektu SUPERBIO

Zapraszamy do udziału w konferencji pt.: Bio-based materials, organizowanej w ramach projektu H2020-INNOSUP-2015-1: SUPERBIO (SUpport and PartnERship for the development of multiple sustainable and market ready value chains in the BIObased economy), którego Polska Platforma Technologiczna Biogospodarki jest partnerem. Odbędzie się ona 5 października br. w Łodzi.

Czytaj więcej...

Aktualności

Aktualności to miejsce, w którym dostępne są najnowsze informacje z zakresu biogospodarki, w tym m.in.: nabory do programów badawczych, rozwojowych i innowacyjnych, zapowiedzi organizowanych wydarzeń – spotkań informacyjnych, szkoleń, konferencji, itp.