logo pzcb

Północno-Zachodnie
Centrum Biogospodarki

Zrównoważony rozwój w oparciu o zasoby naturalne

Ostatnie dni na udział w ocenie programu Horyzont 2020 oraz Euratom

Tylko do 15 stycznia br. można wziąć udział w konsultacjach społecznych ogłoszonych przez Komisję Europejską dotyczących oceny programów Horyzont 2020 oraz EURATOM. Do wzięcia udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani, zarówno indywidualni naukowcy, przedsiębiorcy oraz eksperci, jak i instytucje uczestniczące w procesie aplikowania, oceny i realizacji projektów. Śródokresowa ocena ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania programów do roku 2020. Będzie też istotnym elementem w przygotowaniach kolejnego programu ramowego Unii Europejskiej. 

Gorąco zachęcamy do wyrażenia swojej opiniiza pośrednictwem ankiet dostępnych pod linkami (ich wypełnienie nie powinno zająć więcej niż 20 minut):

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_h2020_2016/consultation_en.htm (Horyzont 2020)
http://ec.europa.eu/research/consultations/euratom_rt_programme/consultation_en.htm (EURATOM)

Horyzont 2020 to program zorientowany na innowacje i wdrażanie ich na rynek, charakteryzujący się mnogością różnych instrumentów. Do września 2016 r. KE podpisała ponad 9 tys. umów grantowych na kwotę prawie 16 mld € finansujących projekty realizowane w ramach konkursów zamkniętych w latach 2014-15. Podobnie jak w 7. Programie Ramowym, obserwuje się w nim znaczącą geograficzną i instytucjonalną koncentrację uczestników. Trzynastka nowych krajów UE uzyskuje niecałe 5% z całości budżetu wydanego dotąd w Horyzoncie 2020, czyli niecałe dwa razy tyle, co jedna instytucja z EU15.  

Ważnym wewnętrznym wyzwaniem w Unii Europejskiej jest zatem optymalne wykorzystanie potencjału doskonałości Europejskiej Przestrzeni Badawczej ulokowanego we wszystkich regionach UE, w tym w Polsce i pozostałych krajach EU13. Propozycje stosownych zmian na poziomie Horyzontu 2020 dyskutowane były w czasie konferencji Spreading Excellence and Crossing the Innovation Divide, która odbyła się 23 listopada 2016 w Brukseli. Proponowano wprowadzenie mechanizmów zachęcających do otwarcia zamkniętych sieci współpracy na nowych partnerów i infrastruktury badawcze z krajów EU13. Konieczne są także zmiany zasad wynagradzania w Horyzoncie 2020 w kierunku złagodzenia różnic wynagrodzenia badaczy w „nowych” i „starych” państwach członkowskich. Wprowadzony bonus do wysokości 8000 € rocznie zniechęca naukowców z nowych krajów do aplikowania do H2020, gdyż nie gwarantuje wynagrodzenia na poziomie tego, jakie można uzyskać realizując programy krajowe. Podkreślano także konieczność utrzymania odpowiedniej równowagi między małymi i dużymi projektami oraz zapewnienie właściwej proporcji geograficznej w grupach doradczych i panelach oceniających.

Więcej informacji dostępnych jest w komunikacie KE.

Najbliższe spotkanie

Sprawdź termin najbliższego spotkania PZCB. Harmonogram spotkań znajduje się w zakładce Spotkania.

Sprawdź termin